محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه که اسمش را غرور گذاشتم،برایت به زمین بکوبم...

احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی!!!!!

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392ساعت توسط احسان مقدس |